Изложба Съвременно изкуство

Изложба Съвременно изкуство 39 творби, избрани от жури с членове Даяна Камбъл Бетанкорт, Лука Ло Пинто и Юнг Ма