Currency for Wasters

Автор

Aleksandra Laskova

Година на раждане

1991

Място на раждане

България
София

Година на създаване

2022

Размери

80 x 20 x 60 cm

Информация за медията(техниката)

Бродерия и текстилни бои върху хартиени салфетки

Раздел

Инсталация

Издание

25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Кратко описание

Хвърлянето на салфетки във въздуха по време на парти (вместо пари) е сравнително нов, но доста популярен феномен в българската парти култура, чието съществуване е отразен в множество новинарски публикации и касови бележки. Прахосването на хиляди левове и килограми хартия, естествено повдига, много вежди, но и създаде търсене, което както баровете, така и магазините за домашни потреби бързо намериха начин да удовлетворят. Редом с хартиените салфетки с напечатани долари и евра, на касата на локалния си магазин за пръв път разпознах и българския лев, силно намален - 20 стотинки пачката (доста по - изгодно от западните валути, които вървяха 1,89 / пакет). Това силно разминаване в стойността, както и купчините пари на касата събудиха асоциации за хиперинфлация - както за тази от деветдесетте в България, така и за снимки от събитията във Венецуела, където доскоро парите не се брояха, а теглеха на кантар в магазините. Разполагайки с толкова много “валута за прахосници”, си позволих нещо, което не бих могла да си позволя иначе - да преосмисля и да се посмея с рисунка и бродерия върху хартиените банкноти на темите за корупцията, greenwashing - а, екологичната цена, която плащаме за дигиталните валути, както и за историята на самата столевка. Throwing napkins in the air during a party (instead of actual money) is a relatively new but quite popular phenomenon in the Bulgarian party culture, whose existence is reflected in many news publications and cash receipts. This waste of thousands of levs and kilograms of paper naturally raised many eyebrows but also created a demand that both bars and home improvement stores quickly found a way to satisfy. Along with paper napkins with printed dollars and euros on them, at the checkout of my local store for the first time, I recognized the Bulgarian lev, greatly discounted - 20 stotinki per pack (much cheaper than the Western currencies, which went for 1.89 / pack). This strong discrepancy in value, as well as the piles of money at the counter, resulted in associations of hype

Споделяне
Подобни произведения