Изложба Карикатура

80 карикатури, избрани от жури с председател Нилс Бо Бойесен и членове Алла Георгиева, Ан Дерен, Антониу Антунеш и Райма Супрани