Новини и събития

Нашата кауза е българската природа

Публикацията е обновена


На 4 юни на гости ни бяха белошипата ветрушка Владко, улулицата Чара, ловният сокол Ромео, гълъбът Пешо и страхотният екип на Зелени Балкани и Спасителен център за диви животни с кратък практически курс за оказване на първа помощ на диви птици. Пешо беше многократно бинтован, шиниран и поен с вода. Другарчетата му с остри нокти и клюнове отнесоха една камара ласки от децата. Ива Жекова и Поля Русева от Зелени Балкани ни разказаха за огромните усилия на екипа за реинтродукция на черния, белоглавия, египетския и брадатия лешояд.


---


Кога: 4 юни, 2022, 10:30

Къде: Музей на хумора и сатирата, Зала на жирафите

Вход: Билет за Музея

 

Ден преди Световния ден за опазване на околната среда, на 4 юни, събота, нашите приятели от Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни ще гостуват в Музея на хумора и сатирата с два уъркшопа и кинопрожекция, насочени към опазването на българската природа. Събитията са част от съпътстващата програма на 25-тото Габровско биенале.

От 10:30 продължаваме с презентация на Спасителния център за диви животни и курс по оказване на първа помощ на животни с водещ д-р Руско Петров.

От 13:30 за най-малките предстои забавна работилница посветена на санитарите на дивата природа – лешоядите, включваща презентация, интерактивни мащабни пъзели и игри. Компания на участниците ще правят макети на диви животни в реални размери.

От 15:00 е прожекцията на „Хроника на една сбъдната мечта“. Филмът е епизод от документалната кинопоредица на Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна, отразяваща етапите от реинтродукцията на три, от четирите вида лешояди у нас – белоглав, черен и брадат. Основен герой в повествованието е черния лешояд (Aegypius monachus), познат и под прозвището „картал“. Филмът е с английски субтитри.

Очакваме ви!

 

---

Зелени Балкани е национална нестопанска организация, работеща в обществена полза за опазване, изучаване, възстановяване и управление на биологичното разнообразие на България и Балканския полуостров.

Опазването на редки и застрашени от изчезване видове е сред основните приоритети на Зелени Балкани.

Работата на Зелени Балкани е насочена към:

• преки консервационни дейности за опазване на видовете;

• ограничаване на лимитиращите фактори, водещи до изчезването или намаляването на популациите на видовете;

• опазване на местообитанията на видовете;

• провеждане на мониторинг за състоянието на популациите на редки видове;

• разработване на Планове и Стратегии за опазване на видовете;

• подобряване на законодателството, свързано с опазването на видовете;

• създаване на капацитети за опазване и изследване на биоразнообразието;

• подпомагане осъществяването на контрол от страна на отговорните институции върху заплахите за видовете, свързани със закононарушения;

• образователни и информационни дейности, насочени към повишаване на екологичната култура на хората и осигуряването на подкрепа за природозащитните дейности. Приоритет в работата на Зелени Балкани е опазването на редките видове птици. Това е свързано с факта, че голяма част от застрашените видове са именно птици, както и че голяма част от специалистите в организацията са орнитолози.

Д-р Руско Петров - Ветеринарен лекар, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни в Стара Загора, Отговорник доставки, Сътрудник прием пациенти и реанимация.

Руско е оперативния управител на Спасителния център. Той, също, отговаря за доставките на храни и материали за дейността на Центъра, а те са толкова разнородни и трудно откриваеми в нашата действителност, че е цяло изкуство да се справяш успешно с тази задача. Освен с доставките, Руско работи в Реанимацията. Благодарение на него Центъра разполага с десетки доброволци "под ръка", дейност, която преди появата му е доста изоставена. Заедно с това той поема и координира голяма част от сигналите на намерени или ранени диви животни, постъпващи в Центъра.