Никола Листес

Място на раждане

Хърватия
SPLIT

Година на раждане

1960

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора