Шериф Арафа

Място на раждане

Египет
Egypt

Година на раждане

1980

Website

drsherif.net

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора