Nadia Markiewicz, Julia Dorobińska

Място на раждане

Полша
Warsaw

Година на раждане

1992

Website

www.nadiamarkiewicz.com ; https://juliadorobinska.myportfolio.com

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора