Оуз Гурел

Място на раждане

Турция
istanbul

Година на раждане

1968

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора