Antoni Rayzhekov

Място на раждане

България
Sofia

Година на раждане

1980

Website

www.rayzhekov.com

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора