Денди Херу Хардоно

Място на раждане

Индонезия
Jakarta

Година на раждане

1975

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора