Марко Де Анджелис

Място на раждане

IT
Rome

Година на раждане

1955

Website

www.marcodeangelisart.com

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора