Annelies Kamen

Място на раждане

САЩ
Boston

Година на раждане

1988

Website

annelieskamen.com

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора