Лидо Контемори

Място на раждане

IT

Година на раждане

1948

Website

http://www.illustratori.it/LidoContemori

Социални мрежи
Награди

N/A
25. Габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуството

Произведения на автора