Правила за участие

 1. Конкурсът е отворен за участие на всички творци, които приемат условията му. Всеки автор може да кандидатства с не повече от две творби в раздел (две произведения на съвременното изкуство и/или две карикатури). Важно условие за участие в изложбата е селектираните творби да отговарят на темата и да съдържат хумор.
 2. Наградените творби остават във фонда на Музея.
 3. Процедура за онлайн кандидатстване:
  • За да участват, авторите попълват онлайн формуляр; според вида си произведенията могат да бъдат представени визуално с:
   • до 3 изображения, всяко от които не по-голямо от 5 МВ във формат jpg, png, или tiff; дългата страна на изображението трябва да бъде минимум 2500 пиксела; авторите на избраните за участие в изложбите творби следва да имат готовност да предоставят изображения с качество за печат за каталога.
   • видео, чрез предoставяне на интернет адрес, на който може да бъде гледано (ако е необходима парола, добавете я в полето за кратко описание)
   • анимирани карикатури (gif и flash) с продължителност не повече от 25 секунди, представени с линкове или файлове.
  • Селекцията на творбите се извършва от жури.
  • Авторите със селектирани творби изпращат произведенията си по пощата (или ги предават лично в Музея) в определения срок (виж точка 4).
 4. Важни дати:
  • 17 януари 2022, 24.00 часа Централноевропейско време – краен срок за кандидатстване
  • авторите, чиито произведения са избрани за участие в изложбата ще получат по имейл инструкции за транспортирането на творбите до Музея на хумора и сатирата в Габрово; авторите трябва да имат готовност за изпращане на творбите в периода 1 - 18 март 2022.
 5. Изложбата продължава до 30 септември 2022 година. Авторите, които желаят да дарят творбите си за фонда на Музея ще получат документ за това. Творбите на всички останали автори ще бъдат връщани от 01.10 до 30.11 2022 година на посочен от автора адрес. Авторите могат и лично да получат творбите си в Музея в същия срок.
 6. Паричните награди подлежат на данъчно облагане съгласно българското законодателство. Наградите се получават от носителите най-късно до 31.12.2022 г.
 7. Музеят си запазва правото във връзка с биеналето да репродуцира изложените творби и да ги публикува в свои и чужди издания и в интеренет.
 8. Организаторите гарантират, че обработването на личните данни на авторите ще се извършва съгласно действащия в Република България Закон за защита на личните данни.
 9. Условията за участие имат силата на договор. С кандидатстването си в конкурса авторите приемат условията на този договор.
 10. Секцията FAQ (Често задавани въпроси ) в сайта съдържа допълнителна полезна информация за кандидатите.