Условия и ред за участие

 1. Конкурсът е отворен за участие на всички творци, които приемат условията му. Всеки автор може да кандидатства с не повече от две творби в раздел.
 2. Процедура за кандидатстване:
 • За да  участват, авторите  попълват онлайн формуляр; според вида си произведенията могат да бъдат представени визуално с:
   • до 3 изображения със следните изисквания:
    • размер на файла: максимум 10 МВ
    • формат на файла: jpg, png, gif, tiff
    • размер на изображението: минимум 3200px по дългата страна на изображението
    • цветен профил: RGB
   • видео, чрез предoставяне на интернет адрес, на който може да бъде гледано
   • анимирани карикатури (gif и flash) с продължителност не повече от 25 секунди, представени с линкове или файлове.
 • Селекцията на творбите се извършва онлайн от международно жури.
 • Авторите със селектирани творби изпращат произведенията си по пощата (или ги предават лично в Музея) в определения срок.
 • Печатните издания в областта на карикатурата се изпращат директно по пощата на адреса на Музея, заедно с този формуляр, който участниците трябва да свалят, попълнят и разпечатат. За да участват в конкурса, кандидатурите трябва да бъдат получени в Музея не по-късно от 7 април. За печатни издания не се попълва онлайн формуляр.
 1. Важни дати:
 • 12 март, 24.00 часа българско време – краен срок
 • 27 март – публикуване на селектираните творби
 • 28 март – 21 април – получаване на оригиналните творби  на адрес:

Музей Дом на хумора и сатирата

ул. Брянска N 68, ПК 104

Габрово 5300

 1. Авторите, чиито творби не са селектирани за участие в изложбата няма да бъдат уведомявани лично.
 2. Музеят „Дом на хумора и сатирата” приема с благодарност дарените творби. Авторите отбелязват волята си на дарители (в случай, че творбите им бъдат избрани за участие в изложбата) във формуляра за участие. Дарените творби стават част от колекцията на музея.
 3. Авторите, които желаят да получат обратно творбите си, отбелязват това във формуляра за участие. Творбите ще бъдат връщани от 01.10 до 30.11 2017 година за сметка на автора по пощата или по куриер на посочен от него адрес. Авторите могат лично да получат творбите си в Музея в същия срок. След 30.11.2017 година Музеят не носи отговорност за съхранението на непотърсени творби.
 4. Творбите се изпращат по пощата или по куриер. Върху пратката трябва да пише „печатно” и „без търговска стойност.”
 5. Авторите заплащат транспорта на творбите си франко Габрово. Организаторите няма да транспортират творби, изпратени до друг краен пункт. Всички митнически такси и сборове, дължими при приемане и връщане на творбите, са за сметка на авторите, които ще бъдат уведомявани персонално за сумите.
 6. Паричните награди подлежат на данъчно облагане съгласно българското законодателство. Наградите се получават от носителите най-късно до 31.12.2017 г.
 7. Музеят гарантира за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането им като не поема отговорност за творби, повредени или изгубени по време на транспортирането им. Препоръчваме на авторите да застраховат творбите си.
 8. Музеят си запазва правото във връзка с биеналето да репродуцира изложените творби и да ги публикува в свои и чужди издания, както и в Интеренет страницата на Биеналето.
 9. Организаторите гарантират, че обработването на личните данни на авторите ще се извършва съгласно действащия в Република България Закон за защита на личните данни.
 10. Условията за участие имат силата на договор. С кандидатстването си в конкурса авторите приемат условията на този договор.

This post is also available in: Английски