Форма за участие

За всеки един от разделите можете да участвате с до две кандидатури. Официален език на заявката е английски.

За да направите заявка за участие в раздел Съвременно изкуство е необходимо да свалите и попълните форма за участие:

За да направите заявка за участие в раздел Карикатура е необходимо да свалите и попълните форма за участие:

За да направите заявка за участие в категория печатни издания е необходимо да свалите и попълните форма за участие:

Всяка кандидатура може да бъде представена с до 3 изображения, които трябва да отговарят на следните технически изисквания:

  • Формат на файла: jpg, png, gif, tif

  • Размер на изображението: минимум 3200 px по дългата страна

  • Цветен профил: RGB

  • Големина на файла: максимум 10 MB

За поголеми файлове от предвиденото моля, използвайте wetransfer.com или подобна услуга.

This post is also available in: Английски